Tutorial MySQL ini menjelaskan cara menggunakan fungsi MySQL CEILING dengan sintaks dan contoh.

Deskripsi
Fungsi MySQL CEILING adalah mengembalikan nilai integer terkecil yang lebih besar dari atau sama dengan angka.
Syntax

Syntax untuk fungsi CEILING pada MySQL adalah:

Penjelasan Parameter

number
Nilai yang digunakan untuk menemukan nilai integer terkecil.

Berlaku untuk

Fungsi CEILING dapat digunakan dalam versi MySQL berikut ini:

MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

Contoh

Mari kita lihat beberapa contoh fungsi MySQL CEILING dan jelajahi bagaimana cara menggunakan fungsi CEILING di MySQL.

Sebagai contoh: